leader

بایگانی
آخرین مطالب
پیوندهای روزانه

سایه هم تورا هنگام تاریکی ترک خواهد کرد...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۱۰
علی زارعی

چرا در چرخ و فلک روزگار توبرخی بالایند و برخی پایین ؟ روزگار پاسخ داد : می چرخد ...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۰۶
علی زارعی

اگر سرنوشت مارامی دانی پس دعا کردنمان برای چیست ؟ خدا پاسخ داد : شایدسرنوشتت این باشد که : هرچه دعاکرد.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۰۱
علی زارعی

خداوند درهارابرویت باز می کند...

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۵۵
علی زارعی

به هیچ کس اعتمادنکن آینه با تمام یک رنگی اش دست راست تورا دست چپت نشان می دهد .

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۵۲
علی زارعی